Per què unir-se...

Pourquoi adhérer ?

Amb la meva adhesió puc....

Avec mon adhésion, je peux...

 • participar en la coral

m'inscrire à la chorale

 • m'inscriure en els cursos de català amb un suplement de cotització

m'inscrire aux cours de catalan avec un supplément de cotisation

 • just sostenir l'associació

juste soutenir l'association

Però, sobretot, trobar-se amb persones (catalanes o no) que estimen la cultura catalana i la llengua.

Mais, surtout, rencontrer des personnes (catalanes ou non) qui aiment la culture catalane et la langue.

Els moments destacats :

Les temps forts :

 • La castanyada
 • Les conferències - Les conférences
 • Concert de Nadales - Le concert de chants de Noël
 • Els reis - La galette des rois
 • Vetllada "crêpes" - soirée crêpes
 • Goigs
 • Pasquetes
 • Viatge de l'associaciò amb un suplement financer

Voyage de l'association avec un supplément financier

Rédigé par AADCC

Repost 0